• Chương trình Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Kỹ thuật Điện và Điện tử

  Mục tiêu Đào tạo nên những sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những kỹ sư chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng áp dụng các nguyên tắc khoa học cơ bản để thực hiện các giải pháp sáng tạo trong các vấn đề…

 • Chương trình Cử nhân Kỹ thuật (Danh dự) Kỹ thuật Cơ khí

  Mục tiêu Đào tạo nên những sinh viên tốt nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những kỹ sư chuyên nghiệp. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng áp dụng các nguyên tắc khoa học cơ bản để thực hiện các giải pháp sáng tạo trong các vấn đề…

 • Chương trình Cử nhân Khoa học (Nghiên cứu Hành vi) Tâm lý học

  Mục tiêu Chương trình này được thiết kế dành cho những cá nhân muốn tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng cho một sự nghiệp trong lĩnh vực tâm lý học; những người đã có trình độ chuyên môn trong một lĩnh vực khác hoặc giám đốc nhân sự muốn chuyển sang lĩnh vực…

 • Chương trình Cử nhân Khoa học (Danh dự) Ngân hàng và Tài chính

  Mục tiêu Tài chính và ngân hàng là lĩnh vực cạnh tranh cao và thay đổi nhanh chóng trong nền kinh tế hiện đại. Trong những năm gần đây, xu hướng toàn cầu hóa, thay đổi công nghệ, hội nhập quốc tế đã ảnh hưởng lớn đến lĩnh vực này tạo nên những thách thức…

Video Học viện MDIS

Thư viện hình ảnh

 • (Photo: RENDY ARYANTO/VisualVerve.SG)
 • du-hoc-nganh-nha-hang-khach-san-mdis-3 (1)

Back to Top